ดอกซากุระ さくら

ดอกซากุระ さくら

ดอกซากุระจึงถือเป็นตัวแทนของดอกไม้ญี่ปุ่น さくら..