ปะแป้ง พลอยชมพู (คลิปจาก เฟซบุ๊คไลฟ์ 27/11/2563) #ทองดำ