"กาดกองต้า" #ถนนคนเดินย่านตลาดจีน #เมืองรถม้าลำปาง ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ นิยมแวะไปเดินเที่ยว ถ่ายรูป ซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีความหลากหลาย พร้อมชมการแสดงที่สื่อถึงความเป็นศิลปะ วัฒนธรรม งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงาม เปิดกาดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ มีโอกาสแวะมาให้ได้นะออเจ้า.