"1 สิทธิ์ 1 เสียง เท่ากันทุกคน ไม่ขาย เลือกใช้สิทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้คนไทยทุกคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน ทุกประการ จุ๊บๆ
ไม่ใช่พื้นที่โฆษณา
คิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคนไทยเท่ากันทุกคน"

อำพล ลำพูน, 19 มี.ค.62
โพสต์พร้อมภาพพรรคอนาคตใหม่
ที่มา : https://www.instagram.com/p/BvMQag7Aeht/

image