อาคาร#หม่องโง่ยซิ่น ย่านกาดกองต้า ถนนคนเดินลำปาง
Cr. NG.Official