สุขภาพดี เพิ่มรูปภาพใหม่ไปที่ ประโยชน์การวิ่ง
2 yrs

การวิ่งมีประโยชน์ ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจโดยรวม / ช่วยให้ปอดแข็งแรง / ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดปกติ / สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย /
เป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัว / เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ขา / ผ่อนคลายความเครียด ฯลฯ.

image
image
image
image