ไทยพบผู้ป่วยโคโรนา เพิ่มเป็น 14 ราย เป็นชาวจีนทั้งหมด