งานประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง

ส่งเสริมรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

Picture

งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ชมการประกวดแข่งขันการตีกลองปู่จา การประกวด “เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง” ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

วันที่ 12 เมษายน 2562

ในช่วงเช้าจะมีพิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวง

ช่วงบ่ายชมขบวนแห่สลุงหลวงเคลื่อนจากถนนวัฒนธรรม และชมการแสดงตีกลองปูจา รับขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้า และขบวนสลุงหลวง ซึ่งจะเคลื่อนมาถึงพร้อมกัน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า ณ ข่วงนคร


วันที่ 13 เมษายน 2561

ช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่เมือง

ช่วงบ่ายชมการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง และขบวนแห่จุมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ บริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว มายังข่วงนคร และสิ้นสุดขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาตลอดงานให้ชมตลอดงาน
(วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ประกาศเป็นวันหยุด)


ลำปาง

3 บล็อก โพสต์

ความคิดเห็น
kancha กัญชา 4 ปี

สนุกสนานเลยครับ สลุงหลวงลำปาง ทุกครั้งในเทศกาลวันสงกรานต์

 
 
แพรว 5 ปี

น่าสนุก

 
 
ประชาธิปไตย 5 ปี

ปีใหม่ไทยเมืองลำปาง

 
 
ลำปาง 5 ปี

สงกรานต์นี้ ไปแอ่วเมืองลำปาง